فارسی ساز و شمسی ساز جیرا
تقویم شمسی
Microsoft Prpject
SharePoint فارسی
به همراه تقویم شمسی

معرفی محصولات جدید و کاربردی به مشتریان ( مانند جیرا )، فرهنگ سازی برای کار حرفه ای و از همه مهمتر ارتقای سطح رضایت مشتریان، مهمترین استراتژی های پارسینا هستند. پارسینا ( پارسی سازان نام آشنا ) سازمانی مشتری محور است؛ در همین راستا سودآوری و رمز موفقیت خود را نیز در کنار مشتری مداری می داند. همچنین تلاش مدیریت پارسینا بر این است تا با افزایش سرمایه گذاری برای گسترش دامنه فعالیت ها و معرفی نرم افزارهای جدید و کاربردی، حضور پارسینا را در بازار محصولات نرم افزاری به شدت ارتقا بخشد.​​

مشاوره و کوچینگ استفاده از نرم افزار
پیاده سازی و استقرار نرم افزار
برگزاری دوره  های اموزشی فشرده 

خبرنامه ی پارسینا

تماس با پارسینا

شماره تماس : 02186021451

پشتیبانی : info@parsinasoft.com