ساختار شکست وظایف به وسیله subtask در نرم افزار جیرا ( jira )

​معرفی Subtask در نرم افزار جیرا ( jira )

در جیرا ( jira ) تنها یک کاربر اجازه کار کردن به عنوان مسئول روی هر issue را خواهد داشت. بنا به این طراحی issue به عنوان واحدی از کار معرفی می شود که تنها توسط یک فرد قابل انجام است اما در دنیای واقعی گاهی چندین فرد مسئول انجام بخش های مختلفی از یک واحد کار هستند و معمولا هر واحد از کار بین چند نفر از اعضای سازمان تقسیم می شود. بنابر این به یک ساختار شکست وظایف نیاز خواهیم داشت که وظایف را به واحد های کوچکتر تقسیم کرده و هر یک از واحد ها را به یکی از افراد تخصیص دهد. جیرا برای این نیاز راهکاری را تحت عنوان subtask ارائه می کند. بر اساس این ساختار شما می توانید subtask های متعددی را برای یک issue اختصاص دهید و مسئولیت هریک از subtask ها را به افراد دلخواه را بسپارید.
با نگاهی به ساختار subtask ها در می یابیم که subtask ها از بسیاری از جهات شبیه issue ها هستند به همین علت به آنها مانند یک نوع از issue ها تحت عنوان subtask issue نگاه می کنیم.
توجه داشته باشید که subtask ها نمی توانند خود شامل subtask های دیگری باشند چون جیرا تنها اجازه ساخت یک سطح از subtask را به شما می دهد. شما می توانید یک واحد کار را به میزان دلخواه شکسته و برای آن subtask های متعددی ایجاد کنید و افراد مختلفی را مسئول انجام آنها قرار دهید. به این ترتیب جیرا یک ساختار شکست وظایف مناسب را برای شما فراهم می کند .