نقش issue در نرم افزار جیرا ( jira )

درک مفهوم issue در نرم افزار جیرا ( jira )

Issue ها نشان دهنده کاری است که باید انجام شوند. از دیدگاه کاربری issue یک واحد اصلی برای جیرا است. کاربران issue ها را ساخته و اشخاصی را که باید روی آن کار کنند به عنوان مسئول مشخص می کنند.  رهبران پروژه می توانند گزارش هایی را در مورد هریک issue ها مطرح کند تا ببیند همه چیز تا چه حد تحت کنترل است. در یک نگاه شما می توانید بگویید جیرا issue محور است.

در جیرا ، issue  می تواند تعدادی از هر چیز را ارائه کند. در واقع یک issue  در پروژه مورد نظر ممکن است معنای چیزی را بدهد که که در سایر پروژه ها بسیار متفاوت باشد. در واقع issue به چهارچوب پروژه ای که در آن است و نحوه تعریف و استفاده از جیرا بستگی دارد.
همانطور که دیدیم issue قلب جیرا است بنابراین جیرا امکان ساخت ، ویرایش ، تعیین ساختار و وضع قوانین را در مورد این بخش مهم در اختیار کاربران قرار می دهد.همچنین شما می توانید به issue ها رای دهید و همچنین می توانید در مورد هر issue نظراتی را ارائه کنید و افرادی را مسئول رسیدگی به آن ها قرار دهید.
یک issue در جیرا دارای انواع مختلفی از گزارش یک اشکال گرفته تا وظایفی که باید انجام شد می باشد. همچنین شمامی توانید بنا به نیاز خود یک نوع اختصاصی از issue را در جیرا تعریف کرده و آن را به کار بگیرید.
می توانید افرادی را به عنوان گزارش گر و مسئول issue تعیین کنید به علاوه می توانید تخمینی از مدت زمان لازم برای رسیدگی به آن را در اختیار داشته باشید.
یک ویژگی برجسته جیرا برای استفاده آسان این است که شما می توانید issue ها را کپی و شبیه سازی کنید تا در موارد مشابه از دوباره کاری جلوگیری شود.